Ασφάλεια ζωής

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΙΑ... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Με τον τίτλο αυτό η εταιρεία “ΑΤΕ ασφαλιστική” ξεκίνησε την προώθηση ενός νέου μοναδικού και εξειδικευμένου προγράμματος ασφάλισης, που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν τον τετράποδο σύντροφο τους. Το πρόγραμμα αφορά σκύλους με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα (microchip). Η ασφάλεια καλύπτει :

  1. Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου
  2. Έξοδα νοσηλείας για αποθεραπεία από ασθένεια ή ατύχημα
  3. Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος
  4. Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας
  5. Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στις καλύψεις (τα ψιλά γράμματα των συμβολαίων 😉 ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς (2510-835135) ή στον ασφαλιστικό σύμβουλο Κώστα Γιαννακουδάκη (6936854624)