ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ

Μείνετε ενημερωμένοι και δείτε χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν

Ανακατασκευή του Ανώτερου Αναπνευστικού των Ιπποειδών

By: | Tags: | Comments: 0 | Απρίλιος 9th, 2016

Οι παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού των Ιπποειδών χαρακτηρίζονται απο μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες και αποτελούν από τις συχνότερες αιτίες υποβάθμισης της επίδοσης των αθλητικών ίππων.Η αντιμετώπιση τους είναι επεμβατική, ενώ συχνά αποτελούν αιτία για τον τερματισμό της ιππικής αθλητικής δραστηριότητας .

Σε μια πρωτότυπη εργασία απο τις ΗΠΑ1, αρυτενοειδείς χόνδροι και επιγλωττίδα απο ίππους-πτωματικούς δότες,χρησιμοποιήθηκαν ως ικριώματα για την ανακατασκευή του ανώτερου αναπνευστικού σε ίππο.

Στην πρώτη φάση, τα μοσχεύματα έτυχαν επεξεργασίας με σκοπό την αφαίρεση του κυτταρικού τους πληθυσμού και υπολειμμάτων DNA, ώστε να καταστούν ιστοσυμβατά και να γίνουν αποδεκτά από τους δότες.

Σε δεύτερο στάδιο, 10 γαϊδούρια χρησιμοποιήθηκαν για την υποδόρια εμφύτευση των ικριωμάτων στην περιοχή του τραχήλου με σκοπό την αξιολόγηση της ανοσολογικής αντίδρασης από τους δέκτες. Η περιοχή της εμφύτευσης σε 9 από τα 10 γαϊδούρια εμφάνισε καλή εικόνα, ενώ ένα από τα γαϊδούρια εμφάνισε ήπιο οίδημα, που υποχώρησε μετά την παρέλευση 5 ημερών. Τα μοσχεύματα αφαιρέθηκαν μετά από 30 ημέρες, χωρίς ενδείξεις αντίδρασης ξένου σώματος ή απόρριψης σύμφωνα με την ιστολογική τους εικόνα. Τόσο η εμφύτευση όσο και η αφαίρεση των μοσχευμάτων έγινε υπό γενική αναισθησία, και τα ζώα επέστρεψαν στις συνήθεις συνθήκες ενσταυλισμού των.

Το τρίτο στάδιο περιελάμβανε μια πιλοτική χειρουργική μελέτη σε ένα υγιές άλογο φυλής Thoroughbred 4 ετών. Στον δότη, υπο γενική εισπνευστική αναισθησία μέσω τραχειοστομίας, έγινε εκτομή των πρόσθιων 2/3 της επιγλωττίδας και μεταμόσχευση της αποκυτταρωμένης επιγλωττίδας απο πτωματικό δότη όπως περιγράφηκε στα πρώτα δύο σκέλη της εργασίας. Έγινε επίσης μεταμόσχευση τμήματος του αρυταινοειδούς χόνδρου. Μετεγχειρητικά χορηγήθηκε αντιφλεμονώδης, αντιβιοτική θεραπεία και η τραχειοτομή διατηρήθηκε μέχρι την επίτευξη φυσιολογικής λαρυγγικής λειτουργίας (21 ημ.), η οποία παρακολουθήθηκε ενδοσκοπικά 1, 7, 14, 21, 28 ημέρες μετεγχειρητικά. Το άλογο υπεβλήθη σε ευθανασία 30 ημέρες μετεγχειρητικά. Κατά την μακροσκοπική εξέταση των ιστών δεν κατέστη εφικτή η διαφοροποίηση των ορίων των μοσχευμάτων. Κατά την ιστολογική εξέταση, τα μοσχεύματα είχαν επικαλυφθεί με επιθήλιο, ενώ σε μικρό βαθμό παρατηρήθηκε εναπόθεση χονδρικού ιστού.

Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα των αθλούμενων ίππων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μυικού συστήματος, με τις εξαιρετικές του επιδόσεις καθώς καταγράφει όγκους εισπνοής/εκπνοής μέχρι 80 λίτρα / δευτερόλεπτο και υφιστάμενο πιέσεις που φτάνουν τις -37 mmHg. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα καλό μοντέλο για την δοκιμή τεχνικών αποκατάστασης που στοχεύουν τον άνθρωπο-ασθενή.

Η ανακατασκευή του αναπνευστικού συστήματος στο ανθρώπινο είδος έχει καταγραφεί με ποικίλα αποτελέσματα2, με συχνότερη την ανακατασκευή της τραχείας. Τα τελευταία χρόνια, έχουν καταγραφεί περιστατικά μεταμόσχευσης ανακατασκευασμένης τραχείας σε ενήλικες που δύο χρόνια μετά την μεταμόσχευση ήταν υγιείς και η μεταμοσχευμένη τραχεία λειτουργική. Στην παιδιατρική, μεγάλη δημοσιότητα έλαβε ένα περιστατικό ενός δίχρονου κοριτσιού ( που γεννήθηκε με αγενεσία της τραχείας), στο οποίο έγινε επιτυχής μεταμόσχευση, πλην όμως κατέληξε λόγω επιπλοκών.

Η ανακατασκευή της τραχείας, θα μπορούσε μελλοντικά να δοκιμαστεί στην κτηνιατρική, σε σκύλους με σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας.

spanoudes

*Ειδικές ευχαριστίες στον Καθηγητή Grevemeyer για την παραχώρηση της εικόνας

Βιβλιογραφία

1 Regenerative Medicine Approach to Reconstruction of the Equine Upper Airway. Journal of Tissue Engineering Part A. April 2014;20(7-8):1197-1212
2 Trachea transplantation: from laboratory to patient. Journal of Tissue Engineering and Regeneration Medicine. DOI: 10.1002/term.1847

ΠΗΓΗ: www.diagnovet.gr