ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ

Μείνετε ενημερωμένοι και δείτε χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν

Πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή του δόγματος «One Health» στα άλογα;

By: | Tags: | Comments: 0 | Απρίλιος 26th, 2016

Οι κτηνίατροι που ασχολούνται με την υγεία των ίππων άρχισαν να συνειδητοποιούν τελευταία πως απαιτείται ένας νέος τρόπος προσέγγισης αυτής και ότι με τη βοήθεια του ολοκληρωμένουν συστήματος Ενιαίας Υγείας (One Health) μπορεί να επιτευχθεί ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Dr.Neil Williams, από το Εργαστήριο Κτηνιατρικής Διαγνωστικής του Πανεπιστημίου του Kentucky (Lexington), δημοσίευσε άρθρο σχετικό με το δόγμα One Health στο τελευταίο τεύχος του Equine Disease Quarterly.

Ο Williams ανέφερε ότι το δόγμα One Health επικεντρώνεται στην αναγνώριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων (κατοικίδιων και αγρίων) και του περιβάλλοντος. «Η υγεία των ανθρώπων επηρεάζεται από την υγεία των ζώων και την κατάσταση του περιβάλλοντος και αντίστροφα» είπε.

Αυτό το δόγμα φέρει ιατρούς, κτηνιάτρους, βιολόγους και άλλους επιστήμονες εντός μίας διεπιστημονικής συνεργασίας με σκοπό τον έλεγχο των νοσημάτων και του περιβάλλοντος, καθώς και τη μελέτη των τρόπων που τα νοσήματα μεταδίδονται και διατηρούνται στο περιβάλλον.

Το δόγμα της One Health αποτελεί συνώνυμο των δογμάτων της One Medicine αλλά και του One World. Ενώ ο όρος One Health έχει έρθει πρόσφατα στο προσκήνιο, η σημασία του έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά όσον αφορά στις ζωοανθρωπονόσους, δηλαδή στις νόσους που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο. «Ομοίως, οι αλλαγές στο περιβάλλον επηρεάζουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα, είτε μέσω της χρήσης της γης και του νερού είτε μέσω των τροφίμων».

Πώς αυτό το δόγμα επηρεάζει τα άλογα αλλά και τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με αυτά; Τα άλογα ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται σε ανθρώπους, άλλα άλογα, άλλα κατοικίδια ζώα, άγρια ζώα, χώρους διαβίωσης, εξωτερικό περιβάλλον βοσκής, δενδρώδεις περιοχές και πηγές νερού.

«Όσο καλύτερη διαχείριση κάνουμε σε κάθε επιμέρους παράγοντα του περιβάλλοντος του αλόγου, τόσο πιο θετικά επιδρούμε άμεσα ή έμμεσα στην υγεία του αλόγου.» Για παράδειγμα, η οικολογία της άγριας ζωής, όπως τρωκτικών, ελαφιών, κουναβιών κ.α., μπορεί να θέσει τα άλογα σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από διάφορες ασθένειες όπως νόσος του Lyme, Πρωτοζωική Εγκεφαλομυελίτιδα, Λύσσα, Σαλμονέλωση και Λεπτoσπείρωση. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις νόσους αποτελούν ζωοανθρωπονόσους και συνεπώς μεγάλο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Συνοψίζοντας, το δόγμα One Health πρέπει να διασφαλίσει την υγεία των αλόγων με την πολύτιμη συμβολή όλων των επιστημών υγείας και οικολογίας έτσι ώστε να καλυφθεί ένα ευρύτατο φάσμα παραγόντων που θα επηρέαζαν την υγεία των αλόγων και εν κατακλείδι και την υγεία του ανθρώπου που το έρχεται σε επαφή με αυτό.

ΠΗΓΗ: www.diagnovet.gr